HMS

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETGodt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. 


Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort.  HMS-kortets funksjon er å identifisere den enkelte arbeidstaker og opplyse om hvem som er vedkommendes arbeidsgiver. På den måten skal HMS-kortet bidra til å skape bedre oversikt over aktørene på en bygge- og anleggsplass

LES MER OM HMS

FORSIKRING

Ulykkesforsikring til og fra jobb og yrkesskade i If forsikring.
OTP obligatorisk tjeneste pensjon i DNB.

Du er alltid forsikret når du jobber for oss!


EGENMELDING

Melding om fravær ved sykdom.

Se personalhåndboken for å se hvilke rettigheter

du har til sykepenger og egenmelding.


VÆRNEOMBUD

Christian Næss


Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen og de som er utsatt for faren.


Tlf: +47 979 88 242

E-post: christian@vipas.no


Ta kontakt med Christian Næss på mail eller telefon om det er noen spørsmål eller andre henvendelser.

Vis detaljer
Utsolgt